Makeover voor website graduaat sociaal werk UCLL

De graduaatsopleidingen van de Sociale School te Heverlee zijn onlangs opgegaan in het bredere verband van de UCLL Hogeschool. Een goed moment om de website een makeover te geven.

Het is een onepager geworden in een strak design, dat ook op mobiel goed tot zijn recht komt.

Ga eens kijken op www.cvo-ssh.be.

Website en CRM voor RaDiOrg

RaDiOrg is de Belgische koepelvereniging voor mensen met een zeldzame ziekte. De organisatie telt meer dan 80 verenigingen voor specifieke zeldzame ziekten en tellen ook honderden individuele leden met een ziekte waarvoor geen vereniging bestaat.

Onze opdracht bestond erin de digitale aanwezigheid van RaDiOrg te verbeteren door middel van een nieuwe tweetalige website met CRM-systeem:

  • Het uitbouwen van de website tot centraal platform voor het zichtbaarder maken van Radiorg, de ondersteuning van de patiënten, hun familie en de verschillende stakeholders en de pleitbezorging met betrekking tot zeldzame ziekten.
  • Het ontwikkelen van een CRM-systeem als basis voor gesegmenteerde communicatie
  • De nodige training, overleg en coaching

In een eerste fase (2019) werd de website ontwikkeld op het WordPress-platform. Vervolgens hebben we, in nauw overleg met de opdrachtgever, het CRM-systeem uitgebouwd op basis van het open source pakket CiviCRM.

Neem een kijkje op radiorg.be.

Communitysite voor FAPA

FAPA is een wetenschappelijke vereniging die werd opgericht om artsen te helpen bij het informeren van hun polyposepatiënten en hun families over de risico’s, de screeningsmogelijkheden en de behandelingen die mogelijk zijn.

Naast het aanbieden van wetenschappelijke informatie over darmkanker ging bij het bouwen van een nieuwe website veel aandacht naar de patiënt en diens behoefte aan ondersteuning en contact. Daarom bevat de website ook een communityluik waar mensen in alle privacy met elkaar in contact kunnen komen.

De tweetalige website werd gebouwd met WordPress en de Buddypress community plugin.

Ga eens kijken op www.belgianfapa.be.