Makeover voor website graduaat sociaal werk UCLL

De graduaatsopleidingen van de Sociale School te Heverlee zijn onlangs opgegaan in het bredere verband van de UCLL Hogeschool. Een goed moment om de website een makeover te geven.

Het is een onepager geworden in een strak design, dat ook op mobiel goed tot zijn recht komt.

Ga eens kijken op www.cvo-ssh.be.