E-learning-platform over paleografie

Aap Noot Mies ontwikkelde een online leeromgeving voor een cursus ‘Oud schrift’, meer bepaald over het transcriberen van Leuvense schepenakten uit de 15de eeuw, in opdracht van het Leuvense stadsarchief.

itineranova

De leeromgeving omvat drie grote onderdelen:

  • Het omzetten van de content van het bestaande cursusmateriaal, ondermeer onder de vorm van screencasts met commentaar in voiceover
  • Een individueel en modulair opgebouwd leerpad dat deze inhoudelijke modules via de projectwebsite van Itinera Nova online aanbiedt.
  • Elke module wordt afgesloten met een oefen-/testfase, waarin de cursist zelf kan meten in welke mate hij inmiddels in staat is om het specifieke lesitem van deze module nu ook zelfstandig toe te passen.

De primaire doelgroep van de te ontwikkelen ELO (elektronische leeromgeving) zijn de vrijwilligers die meehelpen bij het transcriberen van de Dietse akten van de schepenbankregisters.

De nieuwe leeromgeving draait op een Moodle-platform en werd in het voorjaar van 2013 in gebruik genomen.