Nieuwe website voor Pulse Transitienetwerk Cultuur

Pulse Transitienetwerk Cultuur is een netwerk van actoren en steunpunten uit de kunsten, erfgoed en sociaal-culturele sectoren.

De website pulsenetwerk.be werd gebouwd op WordPress met behulp van het Genesis framework. De site bevat ondermeer een kalender-, nieuwsbrief- en documentenmodule.

Screenshot_pulse

Website CVO Sociale School Heverlee opgefrist

Screenshot_cvo-ssh

De website van het Centrum voor Volwassenenonderwijs Sociale School Heverlee heeft een opfrisbeurt gekregen. Het is een eenvoudig, maar kleurrijk ontwerp geworden, afgeleid van de nieuwe huisstijl.

De website werd gebouwd met het populaire open source CMS Joomla!

E-learning-platform over paleografie

Aap Noot Mies ontwikkelde een online leeromgeving voor een cursus ‘Oud schrift’, meer bepaald over het transcriberen van Leuvense schepenakten uit de 15de eeuw, in opdracht van het Leuvense stadsarchief.

itineranova

De leeromgeving omvat drie grote onderdelen:

  • Het omzetten van de content van het bestaande cursusmateriaal, ondermeer onder de vorm van screencasts met commentaar in voiceover
  • Een individueel en modulair opgebouwd leerpad dat deze inhoudelijke modules via de projectwebsite van Itinera Nova online aanbiedt.
  • Elke module wordt afgesloten met een oefen-/testfase, waarin de cursist zelf kan meten in welke mate hij inmiddels in staat is om het specifieke lesitem van deze module nu ook zelfstandig toe te passen.

De primaire doelgroep van de te ontwikkelen ELO (elektronische leeromgeving) zijn de vrijwilligers die meehelpen bij het transcriberen van de Dietse akten van de schepenbankregisters.

De nieuwe leeromgeving draait op een Moodle-platform en werd in het voorjaar van 2013 in gebruik genomen.